Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivämäärä 31.7.2010

Rekisterinpitäjä

Tanssiva Lanka
Riihitie 8
35100 Orivesi as.
puh. 040 55 999 01
riitta[at]tanssivalanka.fi
Y-tunnus 1811790-1

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Riitta Kangas
Riihitie 8
35100 Orivesi as.
puh. 040 55 999 01
riitta[at]tanssivalanka.fi

Rekisterin nimi

Tanssivan Langan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään Tanssiva Lanka verkkokaupan kautta, puhelimitse tai sähköpostitse tilattavien tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle sekä laskutukseen ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja käytetään myös Tanssivan Langan asiakaskirjeen toimittamiseen asiakkaan sähköpostiin. Asiakkaalla on oikeus valita tilaako hän asiakaskirjeen vai ei.

Rekisterin sisältö

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Mahdollinen yrityksen nimi
Mahdollinen yrityksen Y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan vain suoraan asiakkaalta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät ainoastaan ne, joiden työtehtäviin se kuuluu. Pääsy asiakasrekisteriin on suojattu salasanalla.